வாலிபர் பகுதி

அன்பானவாலிபபிள்ளைகளே

இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அனைவரும் இயேசப்பாவின் பெரிதான கிருபையினால் மகிழ்வாக இருபீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அன்பான பிள்ளைகளே கடந்த ஆண்டு முழுவதும் ஒரு கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் செட்டையின் கீழ் மறைத்து பாதுகாப்பது போல் நம்மை நம் இயேசப்பா எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி நம்மை பாதுகாத்து வந்த தற்காய்கர்த்தருக்கு நன்றி.

இந்த புதிய ஆண்டில் நம்மை பாதுகாத்து உயர்த்துவார். இவ்வுலகத்தில் மனிதர்கள் நம்மிடம் கொடுத்த வார்த்தைகள், வாக்குகள் மாறியிருக்கலாம் அனால் நிலையானது என்றும்மாறாது நம் இயேசுவின் வார்த்தைகளும், வாக்குத்தத்தங்கள் மட்டுமே. இந்த ஆண்டில் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்றியேதீருவார். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அவரைத்துதியுங்கள் .


ஆபிரகாமின் வாக்குத்தத்தம்

ஆம் பிள்ளைகளே கர்த்தர் ஆபிரகா முக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தத்தை நிறைவேற்றியதால் அவர் வாக்குத்தத்தின் தேவன் என்றென்னப்பட்டார் .ஏனெனில்வானம், பூமி நிலைமாறினாலும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஒழியாது. அவர் சொன்னதை செய்யும் தேவன் .ஆதியாகமம் 28:15 ல் " நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவும் உன்னைக்கைவிடுவதில்லை" என்றுசொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆம் கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாரே அதைக்கட்டாயம் நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் .ஏனெனில் 10:23 ல் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி "வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். அவர்மனம்மாறமனுஷன் அல்லவேகர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தவாக்குத்தத்ததை விசுவாசியுங்கள் அவற்றை அறிக்கை செய்யுங்கள் நிறைவேற ஜெபியுங்கள் நிச்சயம்நிறைவேற்றுவார்.மீண்டும் காட்டுவார்

அன்பான வாலிபப்பிள்ளைகளே !

இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் மார்ச் ,ஏப்ரல் மாதம் என்றாலே அது பரீட்சை மாதம் .படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு முக்கியமான கால கட்டம் அரசாங்க தேர்வுக்கு தயாராகும் பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒருவித பரபரப்பு காணப்படும். நாட்களை எண்ணிக் கொண்டே இருப்பார்கள். தேர்வுக்கு தயாராகும் பிள்ளைகளே நீங்க இயேசப்பாவின் பிள்ளைகள் ஆகவே எதற்கும் கலங்கமாட்டீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன் .நம் தேவனை ஊக்கமாய் தேடும் போது அவர் உயர்வுகளை எல்லா காரியங்களிலேயும் அவருடைய அன்பினிலும் ,வார்த்தியினாலும் மீண்டும் கட்டி எழுப்புவார்.ஆம் பிள்ளைகளே ஒரு வேளை இந்த உலகின் பாடுகள் ,நெருக்கங்கள் போன்ற சூழ்நிலைகளில் சிக்கி மிகவும் கலங்கி தவிக்கிறீர்களோ ? அந்தப் பாடுகள் உயர்வுக்கும் ,கர்த்தருக்கும் உள்ள உறவில் பெரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்தியுள்ளதா? கலங்காதிருங்கள். காலமெல்லாம் வழி நடத்தும் கர்த்தர் நம்மோடு கூடவே வருகிறார் .

அன்பினால் காட்டுவார் :-

பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோர்கள் ,சகோதர சகோதரிகள் உற்றார் , உறவினர்களின் அன்பை நம்பி அவர்களின் பின்னால் சென்று அந்த அன்பு மாயை என்று .தெரிந்து நிம்மதி இல்லாமல் காணப்படுகிறீர்களா? மனிதர்களின் அன்பு பொய்யானது.கர்த்தரின் அன்போ என்றென்றும் நிலையானது .நீங்கள் நேசித்தவர்களின் அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போனாலும் கலங்க வேண்டாம் .உங்களை இரட்சித்து உங்களுக்காய் இவ்வுலகில் பாடுபட்ட  கர்த்தரின் அன்புக்கு நேராய் திரும்புங்கள் .அவரை மட்டுமே நேசியுங்கள்.அவர் எப்போது ஒரே மாதிரியாய் நேசிக்க வல்லவர் .துயரம் வேண்டாம் ,திடன் கொள்ளுங்கள் .உபா.7:9 ல் கர்த்தரே தேவன் என்றும் ,அவரில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கைக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கைகளையும் தயைவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அவரை முழுமையாய் நம்பி அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு உண்மையுள்ள தேவனிடத்தில் திரும்பும் போது அவர் தம் அன்பினால் உங்களை கட்டிஎழுப்புவார்.நீங்கள் ஆவியினாலே பெலனடைவீர்கள்.

வசனத்தினால் கட்டுவார் :-

அன்பான பிள்ளைகளே நம் இயேசுவின் வார்த்தைகள் சுத்தமானவைகள் ஒரு வேளை இவ்வுலக மனிதர்களின் வார்த்தைகளை நம்பியிருக்கலாம் .அந்த நம்பிக்கை பொய்யாய் போயிருக்கலாம் .சோர்ந்து போய் விடாதிருங்கள். அந்த மாயையான வார்த்தைகளை மறந்து  நம்மை அழைத்தவரும் ,இரட்சித்து பாதுகாத்தவருமான நம் தகப்பனாகிய இயேசுவின் வார்த்தைகளை அதிகமாய்  நேசித்து வாசியுங்கள்.உங்களுடைய இருதயம் சந்தோஷமாய் ,சமாதானமாய் காணப்படும் .அவருடைய வார்த்தைகளை உங்கள் சிந்தனையினால் உணர்ந்து நாவினால் அறிக்கையிட்டுக்  கொண்டிருங்கள்.அவர் தம் வார்த்தையினால் உடைந்து போன உங்களை மீண்டும் கட்டிஎழுப்புவார்.சங். 119:25 ல் சொல்லப்பட்டுள்ள படி உமது வசனத்தின் படி என்னை உயிர்ப்பியும் என்று ஜெபியுங்கள் .அவர் உங்களை சங்.119:28 ன் படி உங்களை கட்டியெழுப்பி நிலை நிறுத்துவார். அல்லேலூயா !

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே

அன்பான வாலிபப் பிள்ளைகளே !

இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் நல்வாழ்த்துக்கள்எல்லாரும் சுகமாய் இருக்கிறீர்களா?.மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் என நினைக்கிறேன். சந்தோஷமாக இருங்கள். இவ்வுலக காரியங்கள் ஒன்றைக்குறித்தும் கவலைப்படவேண்டாம். ஏனெனில் வானத்திலும் ,பூமியிலும் மேலான சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தரை நாம் பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். அவருக்கு நிகரானவர் ஒருவருமில்லை. ஆதலால் கலங்க வேண்டாம். ஆதியாகமம்.17:1 ல் நான் வல்லமையுள்ள தேவன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார்.

மரணத்தை ஜெயித்தார் :

ஆம் பிள்ளைகளே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தேவன் சிலுவையை சுமந்து ,அடிக்கப்பட்டு பின்பு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மீண்டும் உயிர்த்தார். இது இயற்கையான நிகழ்வு அல்ல. இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்ட உண்மை . மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்த தேவனை நாம் நம்பியிருக்கிறோம். ஆதலால் நீங்கள் நடந்து முடிந்த எதைக்குறித்தும் கலங்க வேண்டாம். இது என்னாகுமோ ? எப்படி முடியோமோ ?என்று செய்வது அறியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். மரணத்தை ஜெயித்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் . ஏசாயா .25:8-ல் அவர் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்குவார். கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலுமிருந்து கண்ணீரைத் துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியிலிராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார்  என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே உங்களுக்கு எதிரான எல்லா பிரச்சனை போராட்டங்களும் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாலே ஜெயமாய் மாறும்.

பாதாளத்தை வென்றவர் :-

நம்முடைய இயேசு மரித்து அப்படியே இருக்கவில்லை அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளம் அவரை மேற்கொள்ளாதபடி மீண்டும் உயிர்த்து சீடர்களுக்கு காட்சியளித்தார்.அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இந்த வானமும் ,பூமியும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலிருக்கிறது . ஆதலால் சோர்ந்து போன ,களைத்து போன நீங்கள் இனி எழும்புவதில்லை என்று விடாய்த்திருக்கலாம். இல்லை பிள்ளைகளே உங்களுடன் பாதாளத்தையேவென்ற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். மத்தேயு. 16:18 -ல்  பாதாளத்தின் வாசல்களை அதை மேற்கொள்வதில்லை  என்று சொல்லியிருக்கிறார்<