2017 ஆசீர்வாதத்தின் ஆண்டு உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப் படுத்துவேன். ஆதி 12:2 பரிசுத்த பர்வதம் AG சபை

இந்த மாத வாக்குத்தத்தம்

கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார்.

லூக் 2:11

மேலும் படிக்க..

உயிருள்ள சாட்சிகள்

 • கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  நமது Church -ல் Van வாங்குவதற்க்காக எங்கள்கைகளில் கிடைத்த 20 ரூபாய் அனைத்தையும்.

  மேலும் படிக்க..
 • சுகம் கொடுத்த தேவனுக்கே மகிமை:-

  எனது மகள்கள் 2 பேரும் காய்ச்சலினால் கஷ்டப்பட்டார்கள். 2 பேருக்கும் பாஸ்டர் அம்மாவிடம் சொல்லி ஜெபித்த

  மேலும் படிக்க..
 • அற்புதம் செய்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  என்னுடைய B.Th Certificates வாங்க முடியாமல் இருந்தேன். ”கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்”

  மேலும் படிக்க..
 • கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  கடந்த நாட்களில் 6 மாதங்களாக எனக்கு கால்வலி இருந்தது. பாஸ்டர் அவர்களிடம் சொல்லி ஜெபித்த போது தேவன்

  மேலும் படிக்க..
 • சுகம் கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  எனக்கு கால்வலி, முதுகுவலி அதிகமாக இருந்தது. மேலும் எனது பேரனுக்கும் இருந்தது. தேவனிடத்தில் பண்ணினோம்.

  மேலும் படிக்க..
 • தேவனுக்கே மகிமை:-

  எனது காலில் Sugar நோயினால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன். எனது கால்விரல் எடுக்கவேண்டும் என்று டாக்டர் கூறிவிட்டார்கள்.

  மேலும் படிக்க..

பராமரிப்புக் குழுக்கள்

தலைவர்: Rev.J.சாமுவேல் ஜெபராஜ்
எண் ஊர் பெயர் தலைவர் பெயர் உபதலைவர் பெயர் நாள் நேரம்
1st Division - Leader: Bro.வேதமுத்து
1 அழகாபுரி Sis.ஜெயா Bro.ராஜேந்திரன் சனி 7:00 pm
2 தளவாய்புரம்-1 Sis.தெபோராள் Sis.ராணி செவ்வாய் 7:00
3 தளவாய்புரம் -2 Bro.ஆமோஸ் Sis.பிரிஸ்கில்லாள் சனி 7:30
4 கல்லன்பரம்பு Bro.யோசேப்பு Sis.ரூபி திங்கள் 8:00
5 புதூர் Bro.மோசே Sis.மரியாள் வியாழன் 7:00
6 சமத்துவபுரம் Sis.கலையரசி Sis.கல்பனா வெள்ளி 7:00
7 பேரூரணி-1 Bro.வேதமுத்து Sis.சந்திரிகா வியாழன் 7:00
8 பேரூரணி-2 Sis.ஜெயா சனி 7:00
9 ஆண்டாள்நகர் Bro.கோபால் Sis.சாராள் செவ்வாய் 7:00
10 அல்லிக்குளம் Bro.வேதமுத்து Bro.பிலிப்பு சனி 7:30
11 நடுசெக்காரக்குடி Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து திங்கள் 7:00
12 திருவனந்தபுரம் Sis.கல்யாணி Sis.கமலா புதன் 7:00
13 முருகன்நகர் Bro.மோகன் Sis.கவிதா புதன் 7:30
14 M.K.காடு -1 Bro.டேவிட் Sis.செர்லி வெள்ளி 7:30
15 M.K.காடு -2 Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து செவ்வாய் 7:00
16 மேலசெக்காரக்குடி Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து திங்கள் 7:00
2nd Division - Leader: Bro.தனராஜ்
1 கோரம்பள்ளம் -2 Sis.சாராள் Sis.பியூலாஆக்னஸ் திங்கள் 7:30pm
2 கோரம்பள்ளம் -2 Sis.சாராள் திங்கள் 6:00
3 மாதவன்நகர் (மேற்கு) Sis.லீலி Sis.ஜீவிதா சனி 7:00
4 சோரீஸ்புரம் Sis.எஸ்தர் Sis.தஸ்நேவிஸ் சனி 7:00
5 சிவசக்திநகர் Sis.லில்லி Sis.மனுஜா வியாழன் 7:00
6 நாச்சியார்புரம் -1 Sis.தமிழ்செல்வி Sis.செல்வமதி வியாழன் 7:00
7 நாச்சியார்புரம் -2 Sis.தமிழ்செல்வி Sis.ரதி வியாழன் 7:00
8 கைலாசபுரம் Bro.சுந்தர்-I Bro.சதீஷ் திங்கள் 8:00
9 பைபாஸ் Sis.ஸ்டெல்லா Sis.மென்லின் திங்கள் 8:00
10 பெரியநாயகபுரம் Sis.செல்வி Bro.பிரகாஷ் திங்கள் 7:00
11 ஸ்ரீனிநகர் Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து வெள்ளி 7:00
12 பொன்நகர் Bro.தனராஜ் Sis.ஜெயராணி சனி 7:15
13 கோட்ரஸ் Bro.சுந்தர்-(m.c) Sis.மரியாள் சனி 7:30
14 அய்யனடப்பு Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் திங்கள் 7:00
3rd Division - Leader: Bro.அற்புதராஜ்
1 கூட்டாம்புளி -1 Sis.பிரேமா Bro.ஞானராஜ் வெள்ளி 7:00pm
2 கூட்டாம்புளி -2 Sis.திலகவதி Sis.அற்புதக்கனி செவ்வாய் 7:00
3 கூட்டாம்புளி -3 Sis.ஜெயராணி Sis.எப்சிபா புதன் 7:00
4 கூட்டாம்புளிகடைசி Sis.ஜெயராணி Sis.ரோஜா வியாழன் 7:00
5 கூட்டாம்புளிதெற்கு Sis.பிரேமா Sis.கேத்திரின் வியாழன் 7:00
6 சிலுவைபுரம் Sis.சசிகலா Sis.ரூபவதி வியாழன் 7:00
7 ஆனந்தம்நகர் Bro.யாக்கோபு Sis.அன்னாள் வியாழன் 7:00
8 திருமலையாபுரம் -2 Sis.கட்டித்தங்கம் Sis.ஜெயா திங்கள் 7:00
9 பொன்நகர் Sis.மரியசெல்வி Sis.அன்னாள் திங்கள் 7:00
10 போடம்மாள்புரம் Bro.அற்புதராஜ் சனி 7:00
4th Division - Leader: Bro.சாமுவேல்
1 சேர்வை -1 Sis.பிறிம்ரோஸ் Sis.பிரேமா திங்கள் 7:30pm
2 சேர்வை -2 Bro.ஜெபராஜ் Sis.ஆனந்தி புதன் 7:30
3 சிவஞானபுரம் -1 Sis.ஞானசெல்வம் Sis.மரியாள் புதன் 7:00
4 சிவஞானபுரம் -2 Sis.கோயில்செல்வி Sis.கவிதா செவ்வாய் 7:00
5 செபத்தையாபுரம்-1 Sis.அமலா Sis.ஆஷா புதன் 7:00
6 செபத்தையாபுரம்-2 Sis.அமலா வியாழன் 7:00
7 தங்கம்மாள்புரம் Sis.பிறிம்ரோஸ் Sis.பிரேமா செவ்வாய் 7:30
8 பிரம்மையாபுரம் Sis.சிமியோன் Sis.மரியாள் வெள்ளி 7:00
9 பேய்க்குளம் Sis.சாந்தா Sis.தெபோராள் சனி 7:00
10 புளியநகர் Sis.அன்னஜெயம் Bro.செல்வின் புதன் 7:00
11 காமராஜ்நகர் Sis.அன்னாள் Sis.லிபினா புதன் 6:30
12 சக்கம்மாள்புரம் Bro.சாமுவேல் வெள்ளி 7:30
13 காடோடிபண்ணை Bro.சிமியோன் புதன் 7:00
5th Division - Leader: Bro.ரூபன்
1 முடிவை 1 Sis.ஜெஸ்மின் Sis.பேபிசாலினி வியாழன் 7:30pm
2 முடிவை 2 Bro.மனாசே Sis.முத்துசெல்வி செவ்வாய் 7:30
3 முடிவை 3 Sis.பேன்சி Sis.தேவநேசம் புதன் 7:30
4 முடிவைகிழக்கு Bro.ரூபன் Sis.மேரி சனி 7:00
5 முடிவைமேற்கு Sis.ஜோன்ஸ்மேரி Sis.வெள்ளைக்கனி செவ்வாய் 7:00
6 பேரூரணி (ஊ.கா) Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் செவ்வாய் 8:00
7 திம்மராஜபுரம் (கா) Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் செவ்வாய் 7:00
8 திம்மராஜபுரம் 1 Sis.லீலாவதி Sis.புனிதா திங்கள் 7:30
9 திம்மராஜபுரம் 2 Sis.லீலாவதி Sis.பிரியங்கா வெள்ளி 7:00
10 வாகைகுளம் Sis.புஸ்பம் Sis.ராணி வியாழன் 7:00
11 திருவள்ளுவர்நகர் Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் சனி 8:00
12 குமராபுரம் Sis.சரோஜினி Sis.அனிதா செவ்வாய் 7:00
13 கட்டாலங்குளம் 1 Sis.காசிதிரவியம் Sis.பேச்சியம்மாள் செவ்வாய் 7:00
14 ராமச்சந்திரபுரம் Bro.சுந்தர் Bro.சதீஸ் வெள்ளி 7:00
15 வர்த்தகரெட்டிபட்டி Bro.மகாராஜன் Bro.ஜேசுநாயகம் செவ்வாய் 8:00
6th Division - Leader: Bro.சாமுவேல்பீட்டர்
1 திரவியபுரம் -1 Sis.தேவசித்தம் Sis.பொன்னிலா திங்கள் 7:00pm
2 மறவன்மடம்- 1 Broசுந்தர் Bro.சதீஷ் வியாழன் 7:00
3 மறவன்மடம்- 2 Bro.ஆசீர் Sis.மனோரஞ்சிதம் வியாழன் 8:00
4 அந்தோணியார்புரம்-2 Bro.ராஜேஷ் Sis.கிருபா வெள்ளி 8:00
5 இந்திராநகர் Sis.சந்திரா Sis.மெர்லின் சனி 7:00
6 சிலுக்கன்பட்டி-1 Bro.மனாசே Sis.எப்சிபா வியாழன் 8:00
7 தட்டப்பாறை 1 Sis.ரீட்டா Bro.இம்மானுவேல் புதன் 7:00
8 சிலுக்கன்பட்டி -2 Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து புதன் 7:00
9 ஜோதிநகர் Bro.பால் Sis.எஸ்தர் வெள்ளி 7:00
10 மேலத்தட்டப்பாறை Bro.ராஜன் Bro.காலேப் புதன் 8:00
11 திரவியபுரம் -2 Sis.தேவசித்தம் Sis.அமுதா சனி 7:00
12 தம்பிக்கைமீண்டான் Bro.சாமுவேல்பீட்டர் செவ்வாய் 7:00
13 கீழத்தட்டப்பாறைகிழக்கு Bro.பால் Sis.எஸ்தர் புதன் 7:00
14 கீழத்தட்டப்பாறைமேற்கு Bro.பால் Sis.எஸ்தர் சனி 7:00
15 வடக்குசிலுக்கன்பட்டி Bro.செல்வமணி திங்கள் 7:00
16 சிலுக்கன்பட்டி(3) Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து புதன் 8:00
7th Division - Leader: Mrs.பெர்சியாள்ஜெபராஜ்
1 சிறுபாடு Bro.பாலமுருகன் Sis.எஸ்தர் திங்கள் 7:00pm
2 ஆசிரியர்தெரு 1 Sis.எப்சிபா Sis.ஜெயமேரி புதன் 7:00
3 ஆசிரியர்தெரு 2 Sis.கிறிஸ்டி Sis.ஜெபகிறிஸ்டி சனி 7:00
4 ஆசிரியர்தெரு 3 Sis.வனஜா Sis.தாயம்மாள் செவ்வாய் 8:00
5 புதுக்கோட்டை (நடு) Sis.லெட்சுமி Sis.பெரில்சோபியா புதன் 7:00
6 புதுக்கோட்டை E.B Sis.சாராள்ஜெயராணி Sis.ரூத் திங்கள் 7:30
7 புதுக்கோட்டை(கடைசி) Sis.செல்வி Sis.லதா வெள்ளி 7:00
8 ராஜீவ்நகர் 1 Sis.எலிசபெத் Sis.கஸ்தூரி சனி 7:00
9 ராஜீவ்நகர் 2 Sis.சத்யா Sis.ரூத் சனி 8:00
10 இந்திராநகர் 2 Sis.ஜேசுபால்மேரி Sis.பிரேமா புதன் 7:00
11 இந்திராநகர்(கடைசி) Sis.மல்லிகா Bro.ராஜேஷ் வெள்ளி 7:00
12 தியேட்டர்பின்புறம் Sis.பொன்செல்வி Bro.மணி சனி 7:00
13 அம்மன்கோவில்தெரு Sis.செல்வி Sis.செல்வராணி வியாழன் 7:00
14 பாக்கியலெட்சுமிநகர் Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து சனி 7:00
15 பஞ்சாயத்துஆபீஸ்அருகில் Sis.ஜாஸ்மின் Sis.நட்சத்திரம் வியாழன் 7:30
16 ராம்சன்ஸ்நகர் 1 Sis.மீனா Sis.எஸ்தர் சனி 7:00
17 ராம்சன்ஸ்நகர் 2 Sis.மீனா புதன் 6:30
18 யாதவர்தெரு Sis.சாராள் Sis.மல்லிகா செவ்வாய் 8:00
19 காமராஜ்நகர் Sis.தாயம்மாள் Sis.சுதா திங்கள் 7:30
20 நேருநகர் Mrs.பெர்சியாள்ஜெபராஜ் Sis.பனிமலர் செவ்வாய் 7:00
21 குறிஞ்சிநகர் Bro.மகராஜன் Bro.முத்து வியாழன் 7:00
22 இந்திராநகர்(3) Sis.வனஜா Sis.ஜாஸ்மின் வெள்ளி 7:00
23 கீரைத்தோட்டம் Sis.தாயம்மாள் வெள்ளி 7:30
8th Division - Leader: Mrs.ஜெயாயோசுவா
1 N.K.காடு -1 Sis.ஜெயா Sis.ஜெபகனி செவ்வாய் 7:00pm
2 N.K.காடு -2 Sis.ஜெயா Sis.மேரி திங்கள் 7:00
3 சந்தோஷநகர் -1 Sis.ரதி Sis.ஜெயா சனி 5:00
4 சந்தோஷநகர் -2 Bro.வேல்ராஜ் Sis.கலாவதி சனி 7:00
5 பாண்டியாபுரம் -1 Sis.மேரி Sis.டெய்சி வெள்ளி 7:00
6 பாண்டியாபுரம் -2 Sis.பார்பராள் Sis.லீமாரோஸ் வெள்ளி 8:00
7 செல்வம்சிட்டி 1 Sis.மீனாசாராள் Sis.ஷெர்லின்இவாஞ்சலின் சனி 7:00
8 அன்புநகர் Sis.பாக்கியசீலி புதன் 6:00
9 யூனியன்ஆபீஸ் Sis.அமுதா திங்கள் 7:00
10 மங்களகிரி Bro.மகாராஜன் Bro.முத்து வியாழன் 7:00
11 போலிஸ்கோட்ராஸ் Sis.ஜெயா புதன் 7:00
12 கணேஷ்நகர் 1 Sis.டெய்சி Sis.புஷ்பா திங்கள் 7:00
13 மாதவன்நகர் Sis.ஸ்டெல்லா Sis.ஷீலா செவ்வாய் 7:15
14 இந்திராநகர் Bro.ஜோசப் Sis.ரோஸ்லின் சனி 7:00
15 சந்தோஷநகர்காலனி Sis.ரதி Sis.மரகதம் வெள்ளி 7:00
9th Division - Leader: Sis.மேரிசெல்வி
1 புதுக்கோட்டை Sis.அமுதா Sis.விஜயா வியாழன் 7:00pm
2 புதுக்கோட்டை (கோ .ப .கா) Sis.எப்சிபா Sis.குளோரி செவ்வாய் 7:00
3 ஆறுமுகநகர் 1 Sis.கனகா Sis.கனி புதன் 7:00
4 ஆறுமுகநகர் 2 Sis.ஸ்டெல்லா Sis.செல்வி புதன் 7:00
5 ஆறுமுகநகர் 3 Sis.பானு Sis.எலிசபெத் திங்கள் 7:00
6 சவேரியார்புரம் Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் வெள்ளி 7:20
7 K.K.காடு -1 Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் புதன் 7:00
8 K.K.காடு -2 Sis.சலோமி Sis.வேணி சனி 7:00
9 அய்யனார்காலனி 1 Bro.ராஜன் Bro.காலேப் செவ்வாய் 7:00
10 யூகோநகர் Sis.தேவி Sis.ஹேமா புதன் 8:00
11 T-Jobஅருகில் Sis.மேரிசெல்வி Sis.ஜெசிந்தா சனி 7:00
12 K.K.காடுகாலனி Bro.சுந்தர் Bro.சதீஷ் புதன் 6:30
13 G.H.தெரு Sis.சுதா Sis.லெட்சுமி புதன் 7:30
14 சிறுபாடு -2 Bro.அலெக்ஸ் Sis.ஜெயா சனி 7:30
15 புதுக்-2வதுதெரு Sis.ஜோஸ்பின் வெள்ளி 7:00
16 V.G.P.நகர் Bro.அலெக்ஸ் சனி 7:00
17 புதுக்கோட்டைநடுத்தெரு Sis.மேரிசெல்வி Sis.ரெஜினா சனி 6:15
18 அய்யனார்காலனி(2) Bro.ராஜன் Bro.காலேப் வெள்ளி 7:00
10th Division - Leader: Mrs.வசந்தா சேகர்
1   Bro.மோகன்ராஜ் திங்கள் 7:00pm
2   Bro.கொடிவேல் வெள்ளி 7:00
3   Bro.அர்னால்டு புதன் 8:00
4   Sis.ராஜேஸ்வரி Bro.திவாகர் வெள்ளி 7:00
5   Sis.அலிஸ் Sis.ரூபனா சனி 7:00
6   Sis.பிரேமலதா Sis.புஷ்பாமெர்லின் செவ்வாய் 7:00
7   Sis.சந்திரா சனி 7:00
8   Sis.வசந்தா Sis.ஷீபா சனி 7:00
9   Sis.ரெபெக்காள் சனி 7:00
10   Sis.பொன்னம்மாள் Bro.ஜான்சன் சனி 7:00
சிறப்பு பராமரிப்புக் குழுக்கள
எண் பெயர் ஊர் நாள் நேரம்
1 மதர்திரேசா இன்ஜினியரிங்காலேஜ்(Boys)
2 தேவாஅன்கோ
3 மதர்திரேசா இன்ஜினியரிங்காலேஜ்(Girls)
4 மகளிர்விடுதி புதுக்கோட்டை