புதுக்கவிதை

31-08-2020

உலகில்வந்தார்இயேசு

         உன்வாழ்க்கைமாற

உத்தமராகவாழ்ந்தார்இயேசு

         உனக்குமாதிரியாகஇருக்க

உன்னைநேசித்தார்இயேசு

         உன்னைதம்பிள்ளையாக்க

உதிரம்சிந்தினார்இயேசு

          உன்பாவம்நீங்க

உறவைபுதுப்பித்தார்இயேசு

          உன்பிதாவுடன்ஐக்கியம்ஆக

உனக்காகவேவருவார்இயேசு

01-08-2020

தாழ்வில் இருந்த உன்னை 

                    தானாக தேடி வந்து 

தம் கரத்தால் அணைத்து

                    தாயை போல தேற்றி 

தலை நிமிர வைத்தாரே 

                       துணையாக இருந்து 

துயரங்களை நீக்கி 

                     தூய வாழ்வு தந்து - தினம் 

துதிக்க வைத்தாரே -தினம் 

                     தேடு அவர் பாதத்தை 

நாடு அவர் வேதத்தை 

                  ஓடு அவர் பாதையில் 

கூடு சபை ஐக்கியத்தில் 

                  உயர்த்துவார் இந்த ஆண்டு ...  

09-05-2020

எதிர்த்துநில்(பிசாசை )

எப்படியும்வீழ்த்தலாம்

எதற்கும்அஞ்சாதே

எதையும்சாதிக்கலாம்

எச்சரிக்கையாய்இரு

எதிரியைஅடக்கலாம்

எட்டிப்பிடி

எவரெஸ்டைஅடையாளம்

எழும்பிபிரகாசி

எத்திசையும்ஒளிவீசலாம்

எளிமையாகவாழ்

இயேசுவைகாண்பிக்கலாம்

எங்கும்செல்

எதிலும்ஜெயிக்கலாம்

02-03-2020

அடுத்த நிலைமைக்கு என்னை 

                அற்புதமாக உயர்த்திடுவார் 

அற்புதங்கள் செய்து - உன்னை 

               அரியணையில் ஏற்றிடுவார் 

அலைச்சல்களை மாற்றி - உன் 

               அங்கலாய்ப்பை நீக்கிடுவார் 

யோசேப்பின் தேவன் - உன் 

              யோசனைகளை நிறைவேற்றுவார் 

தாவீதின் தேவன் - உன் 

             தாகத்தை தீர்த்திடுவார் 

பேதுருவின் தேவன் - உன் 

               போக்கையே மாற்றிடுவார்.

02-01-2020

நீ பெருகுவாய் - இந்தமாதம்

             வலப்புறத்திலும் இடதுபுறத்திலும்

நீ வளருவாய் - நிச்சயமாய்

             எல்லாகாரியங்களிலும்

நீ சுதந்தரிப்பாய் - உன்

             வாக்குத்தத்தங்களை

நீ அனுபவிப்பாய் - உன்

             ஆசீர்வாதங்களை

நீ திருப்பிக்கொள்வாய் - இழந்த

              எல்லாவற்றையும்

நீ வாழ்வாய் - சகல

              நன்மைகளுடன்

04-12-2019

பாலகனாய்பிறந்தீர் - என்

              பாவங்களைப்போக்க

எளிமையாகபிறந்தீர் - என்

            ஏழ்மையைமாற்ற

புனிதனாகப்பிறந்தீர் - என்னை

           புதுசிருஷ்டி  ஆக்க

மனிதனாய்பிறந்தீர் -என்

          மனஇருளைப்போக்க

பெத்தலையில்பிறந்தீர் -வேத

         வாக்கியம்நிறைவேற

என்உள்ளத்தில்பிறந்தீர் -இயேசுவே

         எனக்குநல்லஎதிர்காலத்தைத்தர

03-10-2019 துதிகளின் மத்தியில்

                தூதர்கள் கூட்டத்துடன் 

தூயவர் வந்திடுவார் - உன் 

               துயரங்கள் மாற்றிடுவார் 

 கூடி ஜெபிக்கும் போது - பல 

               கோடி நன்மைகள் - உன்னை 

 தேடி வரச் செய்வார் 

               ஆலயத்தில் ஒன்று சேர்ந்து 

 ஆராதனை செய்யும் போது 

                  ஆச்சரியமான பாதையில் 

 அனுதினமும் நடத்திடுவார் ..

05-08-2019

கதவை தட்டுவார் - உன்னை

         திரும்பவும் காட்டுவார்

தீயவைகளை வெட்டுவார்

        சாத்தானை முட்டுவார்

தவறுகளை திட்டுவார் -உன்னை

       நல்ல மரமாக நாட்டுவார்

உடைந்த உன் வாழ்வை ஓட்டுவார்

     சத்தியத்தை தினமும் ஊட்டுவார் -உன்

எதிர்காலத்தை தரிசனமாக காட்டுவார் -தினமும்

      உதவி கரத்தை உனக்கு நீட்டுவார்

நல்ல திட்டங்களை உனக்காக தீட்டுவார்

05-07-2019

புலம்பலை மாற்றி

       புதுக் கிருபைகளை -தந்து

புதுமைகள் பல செய்து

பூத்து குலுங்க வைத்திடுவார் - இயேசு

புது வாழ்வை தந்து

புயலை என் வாழ்வில் அமர்த்தி

புண்பட்ட இதயத்தை ஆற்றி

பூரணப்படுத்திடுவார் இயேசு

புதிய பாடல் நாவில் தந்து -நான்

புரியும்படி தினமும் என்னுடன் பேசி

புதிய வழியில் தினமும் நடத்தி

பூரிப்பாக்கிடுவார் இயேசு .... 

05-06-2019

எதற்கும்அஞ்சாதே

             எதைக்கண்டும்கலங்காதே

எங்கேயும்ஓடாதே

            எப்படியும்வாழாதே -உன்

எல்லையைபெரிதாக்கி

             எதிர்ப்போரைசிதறடித்து

என்றும்உன்னைமேன்மைப்படுத்தி

                 எதிர்காலத்தைஉனக்குதந்து

ஏசுஉன்னைகாத்திடுவார்.. 

08-05-2019

தடைகளைதகர்த்து - உன்

             தாக்கத்தைதீர்த்து - உனக்கு
திறந்தவாசலைதந்து
            தீயவைகளைஅகற்றி
துயரங்களைநீக்கி
            தூயவனாகமாற்றி
தெளிவாகஉன்னைநடத்தி
            தேவைகள்யாவையும்சந்தித்து
தைரியத்தைகொடுத்து -செழிப்பான
             தோட்டம்போலஆக்கிடுவார

08-04-2019

அடிமைத்தன எகிப்து

                 அகலும் சீக்கிரத்தில்

தடுக்கும் செங்கடல்

                  தானாக விலகும்

பார்வோனின் சேனை

                   படாதபாடு படும்

தேனிட்ட பனியாரம்

                    தினம் தினம் கிடைக்கும்

அதிசயம் உன் வாழ்வில்

                    அனுதினமும் நடக்கும்

05-03-2019

கடந்தகாலங்களில் - நீ

நடந்தபாதைகளில்

உடைந்தஉன்வாழ்வை

படர்ந்தகொடியாக்கிடுவார்  -இயேசு

இழந்ததைதிரும்பதந்து - நீ

விழுந்தஇடத்தில்தூக்கிவிட்டு

உலர்ந்தஉன்வாழ்வை

சிறந்ததாக்கிடுவார்இயேசு

31-01-2019

கூடவேஇருப்பார்  -உன்

 கூக்குரல்கேட்ப்பார்

குறைகளைநீக்குவார்

 குற்றங்களையும்மன்னிப்பார்  -உன்

குழப்பத்தைமாற்றுவார்

 கலங்காததேவையில்லை

கதரவும்வேண்டியதில்லை - எதைக்குறித்தும்

 கடுகளவும்பயமில்லை -நம்

கர்த்தர்இயேசுஉடன்இருக்கையில்

 கரடுமேடுகளைகடந்திடுவாய்….

 

31-12-2018

திறந்தவாசலை - உனக்கு

தினமும்தந்திடுவார்

திக்கற்ற  உன்னை -சரியான

திசையில்நடத்திடுவார்

திரளானஆசீர்தந்து - உன்னை

திருப்தியாக்கிடுவார்

திட்டங்கள்பலகொடுத்து -பலர்

திரும்பிபார்க்கவைத்திடுவார்

திடமனம்ஈந்து

தீர்காயுசைநல்கிடுவார்

திறமைகள்அதிகமாகி

திடீரெனஉயர்த்திடுவார்

திரியேகதேவனாலே

திருவருள்பெற்றிடுவாய்

05-12-2018

எனக்காக யாவையும் - தேவன்

    எப்படியும் செய்திடுவார்

ஏக்கங்களை நீக்கி - எனக்கு

    ஏணியாக இருந்திடுவார்

எதிரிகளை அளித்து - நல்ல

    எதிர்காலம் தந்திடுவார்

ஏமாற்றங்களை மாற்றி - என்னை

    ஏறுவரிசையில் நடத்திடுவார்

எதற்கும் கலங்க மாட்டேன் - இயேசு

    என்னுடன் இருப்பதால்

05-12-2018

எனக்காக யாவையும் - தேவன்

       எப்படியும் செய்திடுவார்

ஏக்கங்களை நீக்கி - எனக்கு

       ஏணியாக இருந்திடுவார்

எதிரிகளை அளித்து - நல்ல

       எதிர்காலம் தந்திடுவார்

ஏமாற்றங்களை மாற்றி - என்னை

      ஏறுவரிசையில் நடத்திடுவார்

எதற்கும் கலங்க மாட்டேன் - இயேசு

      என்னுடன் இருப்பதால்

01-11-2018

பல மணி நேரம் ஜெபிக்கணும் 

                  பரிந்து பேசி ஜெபிக்கணும் - உம் 

பாதம் அமர்ந்து ஜெபிக்கணும் -அதிக 

                 பாரத்தோடு ஜெபிக்கணும் 

பிறருக்காக ஜெபிக்கணும் -புதிய 

                பெலனுக்காக ஜெபிக்கணும் 

போராயுதங்கள் தரித்து ஜெபிக்கணும் 

                 போராடி ஜெபிக்கணும் 

பேய்களை விரட்டி ஜெபிக்கணும் 

                 புலம்பி புலம்பி ஜெபிக்கணும் 

புதிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். 

                                                                             

08-10-2018

நிறைவானபலனை

நித்தமும்ஈந்திடுவார்

நீங்காதஉறவாக

நிலைத்துநின்றிடுவார்

நிலைவரஆவியை

நிச்சயமாய்தந்திடுவார்

நீதியைசெய்துஉன்னை

நிலைநிறுத்துவார்

நேர்த்தியானபாதையில்

நிதானமாகநடத்திடுவார்

நாதியற்றுப்போவதில்லை

நாளுக்குநாள்விருத்தியாவாய்

நாநிலம்போற்ற

நாதன்இயேசுஉயர்த்திடுவார் ..

31-07-2018

பலன்உண்டு - உன் 

பிரயாசங்களுக்கு

பரிதபிக்கவேண்டாம் -பரலோக

பிதாஇருக்கும்போது

 பரிசுத்தம்தந்து -உன்

பிழைகளைஅகற்றிடுவார்

பக்கம்நின்றுபாதுகாத்து -தீய

பிசாசுகளைதுரத்திடுவார்

பரதேசிநீஇல்லை - அவர்

பிள்ளையாகமாற்றிடுவார்

10-07-2018

எதிர்காலம்உனக்குஉண்டு -நீ

ஏங்கதேவையில்லை

நல்லசபைஉனக்குஉண்டு -நீ

நாதியற்றுப்போவதில்லை

பரிசுத்தம்உனக்குஉண்டு -நீ

பாவியாவதில்லை

விசுவாசம்உனக்குஉண்டு -நீ

வாசம்இழந்துபோவதில்லை

கர்த்தர்உனக்குஉண்டு - நீ

கலங்கத்தேவையில்லை

வசனம்உனக்குஉண்டு -நீ

வாடிப்போவதில்லை

முடிவுஉனக்குஉண்டு - நீ

மடிந்துபோவதில்லை

04-06-2018

துன்பத்தின்பாதையில்

    துயரத்தின்வேளையில்

துதித்திடுகர்த்தரை

    தூயமனதுடன்

தளிராகஉன் வாழ்வை

    தழைத்தோங்கசெய்திடுவார்

தாகத்தைதீர்த்திடுவார் - உன்னை

     தாவி வந்துஅணைத்திடுவார்

திட்டங்கள்தந்திடுவார் -அதை

    தீவிரமாக முடித்திடுவார்

துக்கத்தைமாற்றி

    திருப்தியாக்கிநடத்திடுவார்

02-05-2018

கடந்தகாலங்களில் - நீ

நடந்தபாதைகளில்

உடைந்தஉன்வாழ்வை

படர்ந்தகொடியாக்கிடுவார்  இயேசு

இழந்ததைதிரும்பதந்து  - நீ

விழுந்தஇடத்தில்தூக்கிவிட்டு

உலர்ந்தஉன்வாழ்வை

சிறந்ததாக்கிடுவார்இயேசு

04-04-2018

மகாபெரியவர்இயேசு - எல்லா

மகிமைக்கும்பாத்திரர்

மரித்துஉயிர்த்தெழுந்தவர் - உன்

மன்றாட்டைகேட்பவர்

மனதின்காயங்களைஅவர்

மருந்தாக்கிமாற்றிடுவார்

மின்னும்விளக்காக - உன்வாழ்வை

மிளிரச்செய்திடுவார்

மலர்போலஉன்வாழ்வை

மலரச்செய்திடுவார்

மற்றவர்கள்முன்பாகஉன்னை

மதில்போலநிறுத்திடுவார்

மரிக்கும்எரிகோவை

மடமடவென்றுவிழவைப்பார்

மன்னித்துஉன்னை -இந்தமாதம்

மகிமையாகஉயர்த்திடுவார்


28-02-2018 பரலோக  ராஜாவாம்

பாசமுள்ள  தகப்பனாம்

பண்புள்ள  தலைவனாம்

பரிந்து  பேசும்  நேசராம்

பாதுகாக்கும்  வீரனாம்

பரமேறிச்  சென்றவாரம்

பரிசுத்த  ஆவி  தந்தவராம்

பலவீனம்  தீர்ப்பவராம்

பரிகாரியும்  அவராம்

பரிதபிக்கும்  ஆயனாம்

படியளக்கும்  எஜமானாம்

பலியாகமாண்டாராம்

பாவங்களை  தீர்த்தாராம் -உன்

பக்கத்தில்  இருபவராம்

பரத்தில்  உன்னை  சேர்ப்பாராம்
23-02-2018

நன்மைகளின்நாயகனே

               நம்பிக்கையின்தெய்வமே

நசரேயனாகபிறந்தவரே

       நங்கூரமாய்இருப்பவரே

நானிலம்போற்றும்

       நாயகனும்நீரே

நாற்புறம்சூழ நின்று

       நாள்தோறும்காப்பவரே

நிலையானவாழ்வு கொடுத்து

       நிம்மதியும்தந்து - தலை

நிமிரசெய்பவரே - இயேசுவே

       நின்நாமம்வாழ்க....

05-02-2018

அடுத்த நிலைமைக்கு உன்னை 

         அற்புதமாக உயர்த்திடுவார் 

அற்புதங்கள் செய்து - உன்னை 

       அரியணையில் ஏற்றிடுவார் 

அலைச்சல்களை மாற்றி -உன்  

          அங்கலாய்ப்பை நீக்கிடுவார் 

யோசேப்பின் தேவன் -உன் 

       யோசனைகளை நிறைவேற்றுவார.

தாவீதின் தேவன் -உன் 

              தாகத்தைக் தீர்த்திடுவார் 

பேதுருவின் தேவன் -உன் 

             போக்கையே மாற்றிடுவார்.