2017 ஆசீர்வாதத்தின் ஆண்டு உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப் படுத்துவேன். ஆதி 12:2 பரிசுத்த பர்வதம் AG சபை

இந்த மாத வாக்குத்தத்தம்

கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார்.

லூக் 2:11

மேலும் படிக்க..

உயிருள்ள சாட்சிகள்

 • கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  நமது Church -ல் Van வாங்குவதற்க்காக எங்கள்கைகளில் கிடைத்த 20 ரூபாய் அனைத்தையும்.

  மேலும் படிக்க..
 • சுகம் கொடுத்த தேவனுக்கே மகிமை:-

  எனது மகள்கள் 2 பேரும் காய்ச்சலினால் கஷ்டப்பட்டார்கள். 2 பேருக்கும் பாஸ்டர் அம்மாவிடம் சொல்லி ஜெபித்த

  மேலும் படிக்க..
 • அற்புதம் செய்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  என்னுடைய B.Th Certificates வாங்க முடியாமல் இருந்தேன். ”கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்”

  மேலும் படிக்க..
 • கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  கடந்த நாட்களில் 6 மாதங்களாக எனக்கு கால்வலி இருந்தது. பாஸ்டர் அவர்களிடம் சொல்லி ஜெபித்த போது தேவன்

  மேலும் படிக்க..
 • சுகம் கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்:-

  எனக்கு கால்வலி, முதுகுவலி அதிகமாக இருந்தது. மேலும் எனது பேரனுக்கும் இருந்தது. தேவனிடத்தில் பண்ணினோம்.

  மேலும் படிக்க..
 • தேவனுக்கே மகிமை:-

  எனது காலில் Sugar நோயினால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன். எனது கால்விரல் எடுக்கவேண்டும் என்று டாக்டர் கூறிவிட்டார்கள்.

  மேலும் படிக்க..

Vision - 2016

தரிசனம் - 2017(இலக்குகள்)

 • புதுக்கோட்டையும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் 40,000 கைப்பிரதிகள் மற்றும் 5,000 புதிய ஏற்பாடுகள் கொடுத்தல்
 • விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 2,500
 • ஞானஸ்நானம் 500 பேருக்கு கொடுத்தல்
 • முழுநேரம் ஊழியர்கள் 2 எழும்புதல்
 • மிஷனெரி 1வடஇந்தியாவுக்கு அனுப்புதல்
 • மாதம் மிஷனுக்கு ரூ1,00,000 அனுப்புதல்
 • தமிழன்யில் புதன் தோறும் இரவு 7:30
 • பராமரிப்புக் குழுக்கள் மொத்தம் 250
 • கிளைசபை 1 ஆரம்பித்தல்
 • ஜெபயுத்தம் 1 முறை செய்தல்
 • 21 நாட்க்கள் உபவாசம் 2 முறை செய்தல்
 • மிஷன் பிரயாணம -செய்தல்
 • முழு இரவு ஜெபங்கள் 4 நடத்துதல்
 • சபைக்கு 2 பெரிய வேன் வாங்குதல்
 • சிறுவர் முகாம் -1
 • வாலிபர் முகாம் -1
 • பெண்கள் முகாம் -1
 • புருஷர்கள் முகாம் -1
 • V.B.S-1000 பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்தல்
 • தலைவர்களுக்கான பயிற்சி 2 முறை நடத்துதல்
 • அதிகாலை ஆராதனைக்கு 100 பேரை கூட்டி சேர்த்தல்
 • பெண்கள் ஆராதனை செவ்வாய் தோறும் 10:00-12:30

2015-2020 வரை நமது சபையின் தரிசனம்

 • விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை - 5000
 • பராமரிப்புக் குழுக்கள் - 500
 • கிளை சபைகள் - 10
 • மிஷனெரியாக 10 பேரை வடஇந்தியாவுக்கு அனுப்புதல்
 • மிஷனெரிக்கு உதவி ரூ2,00,000 (மாதம் தோறும்)
 • முழு நேர ஊழியங்கள் - 20
 • ஒரு ஏக்கர் நிலம் சபைக்கு வாங்குதல்
 • பேருந்து தலா 10 வாங்குதல்
 • 100 X 250 என்ற அளவில் புதிய ஆண்டில் ஆராதனைக் கூடம் கட்டுதல்
 • இந்தியாவின் இரட்சிப்புக்கு பெரிய அளவில் பங்களித்தல்